Home > Collections > Korean Art
Bowl
12th century

Unidentified, Korean
Goryeo period

Stoneware with celadon glaze
H: 9.8 W: 22.7 cm
Korea

F1909.14